Training Transparant Rapporteren

Transparant rapporteren betekent dat rapportages online inzichtelijk zijn voor de cliënt. Soms kunnen cliënten en andere betrokkenen ook zelf mee-rapporteren. Cliënten hebben het wettelijk recht om op elk moment online toegang tot hun zorgdossier te hebben. Als zorginstelling heb hierin je dus een verplichting. Maar je kunt er zoveel meer van maken. Transparantie biedt ook een kans om de kwaliteit van de zorg of hulpverlening te verdiepen. Hoe? De transparantie versterkt de autonomie en eigen regie van cliënten, geeft vertrouwen in de hulpverlening en maakt samenwerking tussen medewerker, cliënt en diens netwerk eenvoudiger.

Dat vraagt wel wat van hulpverleners. Je krijgt er eigenlijk een nieuwe lezer bij: de cliënt. De oude manier van rapporteren moet op de schop. Taal en niveau moeten aansluiten bij de cliënt, je moet rekening houden met de impact van zwart-op-wit geschreven tekst en meer dan ooit moet je zorgvuldig en objectief rapporteren. En je moet dúrven: rapporteren wat gerapporteerd moet worden, ook al is een cliënt een andere mening toegedaan of roept het spanning op. Hulpverleners hebben behoefte aan handvatten en veilige oefening hierin. We merken dat hulpverleners die zich goed toegerust voelen makkelijker omschakelen naar de nieuwe manier van werken en hier sneller de meerwaarde van zien.

Inhoud

De basistraining ‘Transparant rapporteren’ biedt handvatten om goed online te rapporteren. In de training behandelen we de volgende onderwerpen:

 • Kenmerken, meerwaarde en aandachtspunten van transparant rapporteren
 • Voorkomen van miscommunicatie en ruis
 • Objectiviteit, begrijpelijkheid, structuur, toon en vorm van je rapportage
 • Complexe situaties: ingewikkeld gedrag rapporteren, cliënt begrijpt de rapportage niet, cliënt is het niet eens met de rapportage

Doelgroep

De training is geschikt voor alle hulpverleners die gespreksverslagen en andere cliëntrapportage schrijven. De casuïstiek in de e-learning is toegesneden op ambulante begeleiding en herkenbaar binnen o.a. sociaal werk, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, jeugdhulp en jeugdzorg. Past dit niet bij jullie doelgroep? Dan maken wij een live training op maat, met passende casuïstiek.

Vorm

De training is incompany. In alle gevallen is dit een echte doe-training met veel praktische opdrachten. Deelnemers oefenen met tekstfragmenten en casuïstiek op video. Door de training heen krijgen zij tips en aanwijzingen en werken zij aan het verbeteren van de kwaliteit van rapportages.Je kunt kiezen hoe je de training wilt volgen:

 • Basis: als e-learningmodule – zelf individueel te volgen, op een moment dat het uitkomt (najaar 2023 beschikbaar)
 • Basis met verdieping: als blended training – een combinatie van e-learning met een live verdiepende sessie (1 dagdeel). In de verdiepende sessie gaan we aan de slag met eigen rapportages. Maximale groepsgrootte voor de verdieping: 20 personen.
 • Liever live: als live training – live via Teams, of live bij jou op locatie (1 dag training + intervisie in subgroepjes. Maximale groepsgrootte voor de training: 20 personen, voor intervisie: 6 personen. Indien nodig maken we meerdere groepjes.

Resultaat

Na afloop van de training:

 • Kennen deelnemers de kenmerken en aandachtspunten van transparant rapporteren en weten zij wat de meerwaarde is t.a.v de werkrelatie en eigen regie;
 • Kennen deelnemers de standaarden voor transparant rapporteren en kunnen zij deze toepassen om kwalitatief goede, op de cliënt afgestemde rapportages te schrijven;
 • Zijn deelnemers in staat om de rapportage in het contact met de cliënt functioneel in te zetten als onderdeel van het begeleidingstraject.

Accreditatie

De live training Transparant Rapporteren is met 3 Registerpunten geaccrediteerd voor de volgende beroepsgroepen:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Kinderwerkers / Jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werk
 • Sociaal Agogen
 • Sociaal Juridisch Dienstverleners
 • Sociaal Werkers

Accreditatie van de e-learningmodule is gepland in 2023.