Projectondersteuning

Maak gebruik van onze ervaring

We begeleiden de implementatie zoals jullie dat nodig hebben. Van A tot Z in de rol van projectleider, of op onderdelen ondersteunend aan de interne projectleider, e-health ambassadeurs of kwaliteitsmedewerkers. We brengen een schat aan inhoudelijke kennis mee op het vlak van veranderkunde, zorginhoud, zorgtechnologie, efficiency en bekostiging, competentievergroting en kennis van jullie doelgroep. We weten precies op welke onderdelen in de organisatie verandering nodig is en brengen goede voorbeelden van projecten bij andere zorginstellingen mee. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.

We helpen je onder andere bij:

 • Doen van subsidieaanvragen
 • Opzetten projectplan
 • Formuleren en monitoren van doelstellingen
 • Begeleiden bij techniekselectie
 • Coaching van interne projectleiders
 • Ontwerp en invoering van nieuwe processen en werkwijze
 • Ontwikkelen van blended zorgprocessen en digitale zorginhoud
 • Randvoorwaarden in de organisatie op orde brengen
 • Interne en externe communicatie
 • Methodische scholing en intervisie medewerkers
 • Programma- en projectmanagement