Advisering

Laat je op weg helpen

Soms weet je niet goed hoe je moet beginnen om implementatie in gang te zetten. Of jullie hebben al veel geprobeerd in de organisatie en het is niet gelukt. Een frisse en deskundige blik van buiten helpt om zicht te krijgen op de impact van de verandering, de volgorde van stappen te bepalen en te werken vanuit de toegevoegde waarde van de innovatie. Waarom willen jullie veranderen? Wat levert het op? Wij weten wat werkt en waar je aan moet denken.

Je kan bij Zorgvoort terecht voor advies op de volgende vlakken:

  • Visievorming
  • Passende verander- en implementatiestrategie
  • Verkenning van mogelijkheden en toepassing digitale middelen, techniekselectie
  • Ontwerp van blended behandeling of – begeleiding
  • Scholing van medewerkers
  • Uitrollen en opschalen van succesvolle pilots