Training Individueel begeleiden via beeld

Online contact is in deze tijden belangrijker dan ooit. Beeldbellen is soms nog behoorlijk wennen voor hulpverleners. Je moet rekening houden met allerlei praktische zaken en je wilt zorgen dat het digitale contact een volwaardige vervanger is voor een fysiek gesprek. Hoe zorg je voor voldoende persoonlijk contact en kwaliteit bij beeldbellen?  

Beschrijving training

In een interactieve training krijgen deelnemers zicht op de impact van beeldbellen op de werkrelatie en krijgen zij handvatten om methodisch een 1-op-1 behandel- of begeleidingsgesprek te voeren via beeldcontact. We delen praktische tips uit de praktijk, zodat de randvoorwaarden helemaal op orde zijn en je verstandig en met vertrouwen aan de slag kan. 

Aan de hand van het ‘5-fasenmodel’ voor online hulpverlening oefenen we onder andere met de volgende onderwerpen:

  • Hoe leg je goed online contact, hoe sluit je aan, hoe draag je online zorg voor de werkrelatie?
  • Hoe maak je het contact persoonlijk en nabij?
  • Hoe krijg je online de informatie die je nodig hebt, hoe krijg je de vraag achter de vraag boven tafel?
  • Hoe breng je verdieping aan in het gesprek?
  • Hoe vang je het gemis aan non-verbale signalen op?

Waar gaat de training niet over?

De training gaat niet over hoe de techniek (beeldbel-applicatie) precies werkt. Wellicht komt dit zijdelings aan bod, maar het is niet het doel van de training. De training gaat ook niet over het online inzetten van specifieke behandelingen of therapievormen. Het 5-fasenmodel (‘Deskundig Hulpverlenen’, G. Egan) is een gespreksmodel dat raakvlakken heeft met oplossingsgericht werken, het sociaal competentiemodel en motiverende gespreksvoering. Het is generiek inzetbaar in de hulpverleningssetting.

Doelgroep

Begeleiders en behandelaren die via beeldbellen contact hebben met cliënten en/of verwanten.

Vorm en duur

De training is incompany en kan live (bij jullie op locatie) of online (via Teams) worden uitgevoerd.

Duur: 1 dagdeel (4 uur).

Na afloop van de training plannen we optioneel online intervisie-bijeenkomsten. Doorgaans vinden deze enkele weken na de training plaats. Deelnemers krijgen de gelegenheid het geleerde in de praktijk te brengen en hun leervragen in te brengen in de intervisie. Intervisie vindt plaats in kleine groepen van maximaal 8 deelnemers. Duur: 1 uur per sessie, per intervisiegroep.

Resultaat

Na afloop van de training weten deelnemers waar zij op moeten letten bij cliëntcontact via beeldbellen, wat de impact is op cliënten en wat je beter wel en niet kunt doen. Deelnemers hebben methodische handvatten gekregen om het online contact te kaderen en structureren aan de hand van een gespreksmodel voor hulpverlenen via beeldbellen. Deze kennis en vaardigheden helpen om met meer vertrouwen online te gaan werken.