Over Zorgvoort

Missie en Visie

De missie van Zorgvoort is om te innoveren en een efficiencyslag te maken, mét behoud van kwalitatief goede zorg en hulpverlening. Dat lukt als je blijft uitgaan van de toegevoegde waarde voor cliënten, zorgprofessionals en de organisatie en stuurt op duidelijke doelstellingen op het vlak van kostenbesparing, effectiviteit en tevredenheid. Techniek is een middel, geen doel. Wij implementeren met de bedoeling voor ogen.

Lees meer over onze visie!

Wie is Zorgvoort?

Myriam Limper, van huis uit sociaal psycholoog, heeft 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van digitale zorg, -hulpverlening en -ondersteuning. Zij werkte onder andere voor stichting E-hulp.nl, waar zij meeschreef aan het Handboek Online Hulpverlening, vele honderden hulpverleners trainde in methodisch online hulpverlenen en verscheidene zorgorganisaties begeleidde om invulling te geven aan online hulpverlening. In 2016 sloot Myriam zich aan bij e-healthplatform Jouw Omgeving, van waaruit zij implementatiebureau Zorgbewegers opzette.

Vanuit haar eigen bureau Zorgvoort werkt Myriam met veel plezier aan de invoering van digitale zorg en – hulpverlening. Rode draad in het werk van Myriam is de zorginhoudelijke kant van digitalisering: waar zit de meerwaarde voor gebruikers, en wat betekent het voor de inhoud van de hulpverlening als je digitaal gaat werken?

Netwerk

Myriam heeft een groot netwerk en werkt structureel samen met eveneens ervaren collega’s in het werkveld. Zo kan zij altijd de juiste expertise zoeken bij specifieke vragen en zijn ook grotere implementatietrajecten behapbaar.

Zorgvoort werkt in opdracht van: